ලියන්න, කියන්න අයිතිය නැති කවියා

සකීෆ් සාම් කවියෙකු සහ ගුරුවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අහ්නාෆ් ජසීම් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් සඳහා නම් කළ පුද්ගලයකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් තව දුරටත් ලැයිස්තුගත කර තිබේ. 2023 ජුනි මස 8වැනිදා ආරක්ෂක අමාතාංශයේ ලේකම් කමල් ගුණරත්න විසින් නිකුත් කරන ලද අංක 2335/16 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් පුද්ගලයන් 301 ක් හා සංවිධාන 15 ක් නම් කර…

වැඩිදුර කියවන්න‍

ජනමාධ්‍ය නිදහසට අභියෝගය එල්ල වෙලා තියෙන්නේ භෞතිකව සිද්ධවන තර්ජන ගර්ජනවලින් නොවෙයි නීතියෙන්.

| නීතීඥ විරංජනන හේරත් | දේශපාලන හා සිවිල් අයිතිවාසිකම් පනත යටතේ නතාෂා එදිරිසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීම හා ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් යෝජනාව ආදිය නිසා මාධ්‍ය නිදහස පිළිබඳවත් භාෂණයේ හා ප්‍රකාශන අයිතිය පිළිබඳවත් සමාජයේ කතාබහක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. එබැවින් මේ පිළිබඳව පුළුල්ව සාකච්ඡා කිරීමට මාධ්‍ය නීති සංසදයේ (Media Law Forum) සභාපති විරංජන හේරත් මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට සන්නිවේදකයා කටයුතු කළේ…

වැඩිදුර කියවන්න‍