මිනිස් යහපැවැත්මට ෆේස්බුක් අහිතකර නැතිලු – ලොව දැවැන්තම අධ්‍යයනයකින් හෙළි වෙයි.

| www.thathu.com වෙබ් අඩවියෙන් උපුටා පළ කෙරිනි | ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්ය වේදිකාවේ ලෝක ව්‍යාප්ත ව්යාප්තිය, පුලුල්ව පැතිරුණු මානසික හානියට සම්බන්ධ බවට කිසිදු සාක්ෂියක් සොයාගත් නොහැකි වී ඇත. ඒ ලොව පුරා ෆේස්බුක් ව්යාප්තිය විමර්ශනය කරමින්, පසුගිය සතියේ [අගෝස්තු 9] ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මෙතෙක් පැවැත් වූ විශාලතම විද්යාත්මක අධ්යයනයකිනි.  Royal Society විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද,…

වැඩිදුර කියවන්න‍

ගෝලීය තාක්ෂණික දැවැන්තයින් සහ ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රවෘත්ති ආයතන අතර සිදු වන මුදල් ගනුදෙනු වෙනත් රාජ්‍යයන්හි නව නීති පැනවීමට බලපාන්නේ කෙසේද?

පරිවර්තනය – අයේශ් විජයසිංහ | 2022 සැප්තැම්බර් 01 දින DIGITAL NEWS, MEDIA ECONOMICS, RECENTහි ආන්යා ෂිෆ්රින් විසින් පළ කළ වාර්තාව ‍“බල අසමතුලිතතාවය”‍ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වූ ඕස්ට්‍රේලියාව, Google සහ Meta සමාගම්  මගින් බෙදා හරින තම රටේ මාධ්‍ය ආයතනවල ප්‍රවෘත්ති සඳහා එම මාධ්‍ය ආයතන වෙත ගෙවීමට බලපෑම් කරනු ලබන නීතියක් සම්මත කළේය. 2021 වසරේ ඕස්ට්‍රේලියාව සම්මත කළ පෙරළිකාර ප්‍රවෘත්ති…

වැඩිදුර කියවන්න‍